1

Lựa chọn vải và báo giá

Bộ phận kinh doanh sẽ gửi báo giá kèm tính năng lợi ích từng chất liệu cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi nhận thông tin

2

Thiết kế, chọn mẫu và thỏa thuận hợp đồng

Đại Đồng Uniform gửi bản phương án thiết kế Để quý khách lựa chọn, sau khi chốt thiết kế và mẫu vải sẽ may mẫu miễn phí, sau đó sẽ tiến hành làm hợp đồng dựa trên bản thiết kế thực tế ã chốt

3

Lấy số đo và thống nhất lịch thử phom

Thợ kỹ thuật sẽ đến lấy số đo và hẹn ngày thử phom từng người

4

Cung cấp đồng phục đến khách hàng

Sau khi thử phom sẽ tiến hành hiệu chỉnh, hoàn thiện và bàn giao sản phẩm theo hợp đồng

5

Kiểm tra, thu nhận và chỉnh sửa sản phẩm

Tiếp nhận thông tin phản hồi chỉnh sửa qua mail (nếu có) trong vòng 01 tuần khi bàn giao sau đó khắc phục những vấn đề còn sót lại (nếu có) trong vòng 3 – 5 ngày

6

Hoàn tất đơn hàng, thanh lý hợp đồng

Sau quá trình giao nhận sẽ làm thủ tục thanh toán và thực hiện chính sách bảo hành theo hợp đồng