Bộ phận kinh doanh sẽ gửi báo giá kèm tính năng lợi ích từng chất liệu cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi nhận thông tin