Tiếp nhận thông tin phản hồi chỉnh sửa qua mail (nếu có) trong vòng 01 tuần khi bàn giao sau đó khắc phục những vấn đề còn sót lại (nếu có) trong vòng 3 – 5 ngày